Privacy beleid

In dit privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de website van mercadodeespana.es te laten werken en om de veilige handel via mercadodeespana.es te bevorderen (zie meer gedetailleerd hieronder). Hecho Bueno B.V. is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verzamelen
Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u:

Toegang, Wijzigen en Verwijderen
U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de pagina van uw ‘Mijn mercadodeespana.es’ account. Anderzijds kunt u ook contact opnemen met customer support via het contactformulier op de site voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op mercadodeespana.es, tenzij mercadodeespana.es op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen, maar dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Doeleinden verwerking gegevens
Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan deelnemers aan ons melding van inbreukprogramma, indien de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht of een tussenpersoon te goeder trouw van oordeel is dat een advertentie objecten of materialen bevat die niet zijn geautoriseerd door de eigenaar, diens tussenpersoon of de wet en derhalve de rechten van de eigenaar schenden. Met alle deelnemers aan het melding van inbreuk programma zal voordat persoonlijke gegevens worden verstrekt een overeenkomst worden gesloten onder meer inhoudende dat gegevens worden verstrekt onder de strikte voorwaarde dat deze uitsluitend worden gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure en/of het verkrijgen van juridisch advies en/of voor het beantwoorden van vragen van de adverteerder in kwestie en door de deelnemer voor geen enkel ander doel worden gebruikt

Indien wij of onze groepsmaatschappijen worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij uw persoonsgegevens delen met een ander bedrijf. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen die gegevens voor ons verwerken onder strikte voorwaarden omtrent beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door ons te bepalen doeleinden zoals in dit privacy beleid omschreven.

mercadodeespana.es is gerechtigd derden toegang te geven tot uw advertenties teneinde hen in staat te stellen uw advertentie op hun website te promoten. mercadodeespana.es is gerechtigd uw advertenties weer te geven op andere door mercadodeespana.es beheerde websites. Indien uw advertentie uw persoonsgegevens bevat, dan kunnen uw persoonsgegevens tevens onderdeel uitmaken van (het deel van) uw advertentie dat op de desbetreffende website te zien is. Indien u dit wilt voorkomen raden wij u aan geen persoonsgegevens in de advertentie zelf te zetten, doch enkel in de daarvoor bestemde velden.

Gebruik van informatie van mercadodeespana.es
U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op mercadodeespana.es uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam, voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven. Indien u een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders verstuurt via de website van mercadodeespana.es of indien wij klachten ontvangen over dergelijke berichten kunnen wij uw gebruik van onze dienst beperken.

mercadodeespana.es kan berichten die via mercadodeespana.es sites worden verstuurd blokkeren door middel van automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.

Marketing
Uw gegevens die wij verkregen hebben in verband met de plaatsing van of bieding op advertenties op mercadodeespana.es en/of uw overig gebruik van mercadodeespana.es, kunnen wij gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of diensten op of van mercadodeespana.es die interessant voor u zouden kunnen zijn. Als u geen marketing communicaties van ons of van onze groepsmaatschappijen meer wilt ontvangen, kunt u dat eenvoudig aangeven door ons hiertoe op ieder moment een e-mail te sturen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Correspondentie
Voor uw veiligheid en om misbruik te voorkomen zijn e-mailadressen afgeschermd door mercadodeespana.es. Reacties op advertenties worden via de servers van mercadodeespana.es verzonden.

Cookies
Wij of onze service providers kunnen gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst) of webbakens (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) op sommige van onze webpagina’s.

Waarom gebruikt mercadodeespana.es cookies en webbakens?
Webpagina's hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat een website uw browser blijft herkennen. Webbakens doen eigenlijk vrijwel hetzelfde als cookies.

Algemeen
Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals u waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen.

Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacy beleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

versie 01-01-2014